Promotion

Potrebujete uviesť na trh nový výrobok, zvýšiť predaj svojich výrobkov zviditeľniť svoju spoločnosť? Nechajte to na našich dopredu zaškolených promotérov a promotérky.
Povedomie o vašich výrobkoch a ich predaj zvýšime osobne pomocou ochutnávky výrobku - sampling, prezentáciou výrobku alebo motivačným predajom.

Sampling je momentálne úspešnou metódou ako sa váš nový výrobok môže dostať priamo k zákazníkom. Ide o distribúciu vzoriek priamo do rúk vašich potencionálnych zákazníkov, ktorí ich tak môžu vyskúšať a v prípade záujmu aj hneď zakúpiť. Vaše výrobky tým získajú povedomie a zvýši sa ich predaj. Vzorky vášho výrobku sú distribuované na správnom mieste, v správny moment a najvhodnejším spôsobom.

Naša spoločnosť spolupracuje so šikovnými promotérmi/promotérkami, ktorí sú pred každou akciou dopredu zaškolení na základe vašich požiadaviek, čoho výsledkom je kvalitná prezentácia Vašich výrobkov. Akcie sú priebežne monitorované našimi area managermi, po ukončení akcie je vyhotovená záverečná správa aj s reakciami zákazníka.

sluzby